Psikolog Gözünden Beslenme ve Yeme Bozuklukları

psikolog ve ruh sağlığı bilimi uzmanlarının sıklıkla karşılarına gelen ve hayati önem arz eden konulardan biri de Beslenme ve Yeme Bozukluklarıdır. Bu bozukluklar içerisinde yer edinen en önemli iki konu ise Bulimiya-Nervoza ve Anoreksiya Nervoza’dır. İki bozuklukta da yeme davranışında ciddi bozulmalar vardır. Kişiler, ruhsal belirtiler ile birlikte bedensel belirtiler de gösterirler. Ayrıca psikiyatri bilimi, Depresif bozukluklar ve Bipolar bozukluklar gibi diğer; kişiyi psikoloji, beden ve sağlık açılarından ciddi zarara maruz bırakabilecek bozukluklarla eş tanının büyük oranda olabileceğini gözlemlemiştir.

Anoreksiya Nervoza bozukluğu genellikle kız çocuklarında veya kadınlarda gözlemlenir. Yapılan araştırmalar sonucunda her bin genç kızdan birinde gözlemlendiği bulunmuştur. Kilo almaktan aşırı korkarlar ve beden algıları kilolu olduklarına yöneliktir. Yemek yemeyerek bu durumdan kaçınmak isterler. Ölümle sonuçlanabilecek kadar ileri gidebilen ciddi bir bozukluktur. Karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durur, kendilerince geliştirdikleri ağır diyete bağlı yaşarlar.

Bulimiya Nervoza bozukluğu, psikolog ve ruh sağlığı uzman gözlemleri dışında da, toplumda yediğini kusma rahatsızlığı olarak yaygın bir şekilde bilinir. Bir anda gelen tıkınırcasına yeme isteği ve daha sonrasında bu eyleme duyulan kaygı ile kusma gibi dengeleyici davranışlar ile karakterizedir. Bu rahatsızlığa sahip kişilerin kilosunda bir anormallik yoktur. O nedenle psikiyatri müdahaleleri gecikebilir. Tanı geç fark edilebilir.

Belirtiler Üzerinde Psikolog ve Ruh Sağlığı Uzman Görüşleri

Yeme bozukluklarına yatkınlık; psikoloji, biyoloji, ve çevresel etmenlerden etkilenir. Çeşitli araştırmalar sonucunda travmatik öyküler sebebiyle meydana geldikleri sonucuna da ulaşılmıştır. Psikolog ve ruh sağlığı uzman görüşleri bu konuyu irdeler.

Anoreksik bireyler, genellikle mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahiptir. Takıntı ile ilişkili olan Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğuna sahip kişilerde Anoreksiya görülme oranı daha fazladır. Psikolog ve ruh sağlığı uzman görüşleri, kişilerin ve dolayısıyla toplumun güzellik algısının önemli bir faktör olduğunu vurgular. Zayıf vücutların popülaritesi, ünlü modellerin örnek alınması, beğenilen bu bedenlere ulaşma isteği kişileri saplantılı ve zarar verici bu rahatsızlığa sürüklemede önemli bir yer alır.

Bulimik bireyler bedensel olarak bir belirti göstermemekle birlikte, durumlarını yansıtmamak için büyük bir çaba sarf ederler. Gıdalara karşı düşkünlükleri çok fazladır. Gıdalara büyük bütçe harcarlar. Kusma davranışını gerçekleştirmek için genellikle yemekten sonra ortadan kaybolurlar. Kusma davranışına bağlı olarak çeşitli fiziksel sıkıntılar çekebilirler, örneğin parotis bezleri zarar gördüğü için yanaklarında şişme olabilir, yutakları yırtılabilir. Depresif semptomlar sergileyebilirler.

Psikolog ve Ruh Sağlığı Uzman Tedavileri ve Önerileri

Yeme bozukluklarının sebep olduğu problemler algısal bozulmalar, çarpık düşünceler ya da düşük dürtüsel kontrol mekanizmaları ile süregider. Ancak rahatsızlığın bedensel boyutu olduğu için bir Beslenme ve Diyetetik Uzmanının tedavi sürecine eşlik etmesi önemlidir. Eş tanı olarak depresif bozukluklar, bipolar bozukluklar, kaygı bozukluklarının da çok yaygın görülmesi üzerine bir Psikiyatri uzmanının önerdiği ilaç tedavisi de yaygın bir şekilde kullanılır. Bilişsel-Davranışçı terapiler meydana gelmiş olan algısal bozulmaları, çarpık düşünceleri ve zararlı davranışları değiştirmek için çok uygun ve kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bulimik kişilerin dürtü kontrol mekanizmaları zayıf olduğu için, yemeği hatırlatacak resim, koku, herhangi bir duyum gibi uyaranlardan normal yeme zamanları hariç uzak durmaları önerilir. Yeme bozukluğunun altında duygusal açlık gibi faktörlerin olup olmadığı düşünülmeli, eğer varsa bu boşluğu dolduracak sağlıklı sosyal destek ilişkilerine yönlendirmek, kişinin benlik algısını yukarıya taşımak önemlidir. Psikolog, ruh sağlığı uzmanı, beslenme ve diyetetik uzmanı bu bozuklukların tedavisinde birarada başvurulacak elzem meslek gruplarıdır.

https://www.cevrimiciterapi.com/

0コメント

  • 1000 / 1000